دکتر مجازی - آسپارتام

شیرین‌کننده‌ها مصنوعی: افزایش قند خون؟

با این که مصرف این مواد دو دهه اخیر بسیار افزایش یافته است، اما همچنان شیرین‌کننده‌ها مصنوعی جبهه خوبی نزد مردم ندارد. ساکارین، ماده‌ای که در دهه ۷۰ بسیار پرطرفدار بود، بعد از به اثبات رسیدن ارتباطش با سرطان در…