دکتر مجازی - آلرژی و مشکلات سینوس

راه‌کارهای طبیعی برای بهبود مشکلات سینوس‌ها

هوای مرطوب تنفس کنید در اتاق خواب و یا مکانی که زمان زیادی را در آن سپری می‌کنید یک مرطوب کننده داشته باشد. هوای خشک میتواند موجب تحریک سینوس‌های شما شود؛ اما مرطوب نگه داشتن هوا میتواند به کاهش خلط…