دکتر مجازی - آپاندیس

آپاندیسیت

آپاندیسیت التهاب زایده ی آپاندیس(یک بخش ۱.۲ اینچی که از روده ی بزرگ گسترش می یابد) است. هیچ کس به طور قطع نمی تواند عملکرد این زایده را در بدن بگوید و تنها چیزی که ما می دانیم این است…

چرا در بدن ما آپاندیس وجود دارد؟

این سؤال از زمانی جالب‌توجه‌تر شده است که امروزه‌ بسیاری از مردم (تقریباً ۳۰۰۰۰۰ نفر در سال در ایالات‌متحده) آن را از بدن خود خارج می‌کنند. در مهره‌داران گیاهخوار، آپاندیس بسیار بزرگ‌تر است و عملکرد اصلی آن کمک به هضم…

ممکن است آپاندیس نقش مهمی در فعالیت بدن داشته‌باشد

یکی از اولین چیزهایی که در مورد تکامل در مدرسه یاد می‌گیریم وجود اندام‌های وستیجیال (Vestigial) از جمله آپاندیس، دندان عقل و استخوان دنبالچه در انسان‌هاست که به تدریج به دنبال سازگاری با شرایط جدید زندگی کاربرد خود را از…

آپاندیس در انسان چه عملکردی دارد؟

آمار‌ها حاکی از انجام اعمال جراحی آپاندیس بیش از ۳۰۰،۰۰۰ بار در ایالات متحده دارد. آپاندیس زائده‌ای کوچک و انگشتی شکل است که از روده بزرگ منشعب می‌شود. در جدار این عضو بافت لنفاوی فراوانی موجود است. طول آپاندیس بین ۲…