دکتر مجازی - احساسات منفی

آیا می‌توان احساسات آدم‌ها را با دقت ۹۰ درصد خواند؟

چگونه عصب‌شناسان به توانایی پیش‌بینی احساسات افراد، با دقت بالا دست یافته‌اند. مطالعه‌ای انجام یافته در سال ۲۰۱۵، نشان داده با استفاده از اسکن‌های مغزی، می‌توان احساسات افراد را با دقت بیش از ۹۰ درصد پیش‌بینی کرد. پژوهشگران در طی این…