دکتر مجازی - استاتین‌ها

دلیل واقعی گرانی داروهایی که با جان افراد سروکار دارند

در کل چیزهایی که با جان انسان‌ها سروکار دارند همیشه مهم و در تیتر اخبار بوده‌اند؛ چون اگر فردی جانش را از دست بدهد دیگر چیزی نمی‌ماند که بخواهیم راجع به آن هم بحث کنیم! اما این موضوع تنها دلیل…