دکتر مجازی - اشتباهات پزشکی

اشتباهات پزشکی؛ سومین عامل مرگ‌و‌میر

اشتباهات پزشکی شاید سومین عامل مرگ در ایالات متحده باشد. [با توجه به پیشرفته بودن خدمات درمانی در این کشور، این آمار می‌تواند قابل تعمیم باشد] اما محققان این پژوهش می‌گویند که آمار فوق در مراکز ارائه آمار پزشکی مثل…