دکتر مجازی - اصلاح ژنتیکی جنین

اصلاح بحث‌برانگیز ژن‌های جنین انسان؛ نکاتی که باید بدانید

دانشمندانی از سوئد برای اولین بار توانستند ماده‌ی ژنتیک موجود در جنین سالم انسان را ویرایش کنند. این محققان دقیقاً چه چیزی را ویرایش کرده‌اند؟ اصلاً مگر اشتباهی بوده که ویرایش کنند؟ و چرا این تحقیق بحث‌برانگیز می‌باشد؟