دکتر مجازی - افزایش حجم عضلات

خطرات بدنسازی برای نوجوانان

  ورزش مرتب، عادتی بسیار سالم در هر سنی محسوب می‌شود و تمرینات استقامت بخش مهمی از تمرینات تناسب اندام است. اما بدنسازی می‌تواند برای سلامت نوجوان در صورتی که تمرینات را بدون مشورت با مربی و اعمال شیوه ی صحیح…