دکتر مجازی - افزایش خطر بیماری قلبی

بلوک باندل شاخه چپ چیست و چگونه تشخیص داده می شود؟

برای انقباض صحیح قلب، بافت قلب به صورت منظم تکانه‌های الکتریکی را تولید و به سراسر عضله قلب هدایت می‌کند. اگر ناحیه ای از مسیر هدایت در نزدیکی بطن‌های قلب مسدود شده باشد، تکانه الكتریكی می‌بایست مسیر طولانی‌تری را طی…