دکتر مجازی - افسردگی در زنان

تفاوت‌های افسردگی در زنان و مردان

با وجود داشتن شباهت‌هایی در علائم و نشانه‌ها، مردان و زنان می‌توانند در تجربه‌کردن اختلال افسردگی تفاوت‌های زیادی داشته‌باشند. فهم درست این تفاوت‌ها به مواجه شدن با این بیماری کمک زیادی خواهد کرد. یکی از مهم‌ترین این تفاوت‌ها، احتمال بروز…