دکتر مجازی - افسردگی در کودکان

۲۳ نشانه که شما با افسردگی بزرگ شده‌اید

در زمان ورود به بزرگسالی، به اکثر ما علائم افسردگی یاد داده نمی‌شود. در نتیجه زمانی که دچار افسردگی می‌شویم، به خصوص در زمان نو‌جوانی، فکر می‌کنیم که به طور ذاتی این‌گونه هستیم. و والدین و بزرگسالان دیگر نیز به…