دکتر مجازی - افیوژن جنبی

سرطان ریه (بخش دوم: عوارض، مراحل پیشرفت و راه‌های پیشگیری)

ماه نوامبر، به‌عنوان ماه جهانی “آگاهی از سرطان ریه” نام‌گذاری شده است. در این راستا و در ادامۀ بخش نخست این مقاله، به تبیین سایر جزئیات سرطان ریه و راه‌های پیشگیری و درمان آن می‌پردازیم.