دکتر مجازی - انتقال دهنده عصبی

چرا به اتفاقات شادی‌آور می‌خندیم؟

انسان‌ها تنها جانورانی نیستند که توانایی خندیدن دارند. لبخند و خندیدن در برخی دیگر از پریمات‌ها در حین فعالیت‌های اجتماعیشان مشاهده شده است. این گونه رفتارها به عنوان پاسخ و سیگنالی برای انتقال احساسات مثبت، کاهش استرس و ایجاد حس…