دکتر مجازی - انجماد تخم

روش‌های حفظ باروری در زنان مبتلا به سرطان

حفظ باروری (fertility preservation)، روشی برای ذخیره یا محافظت از بافت‌های تولیدمثلی است تا توانایی باروری فرد حفظ شود. معمول‌ترین روش‌های آن عبارت‌اند از انجماد و ذخیره‌سازی تخمک، اسپرم و تخم. هرچند که روش‌های دیگری برای این‌کار وجود دارند. در بیماران…