دکتر مجازی - انرژی

دستاوردهای عظیم(۵۰): قانون اول ترمودینامیک و انرژی

قوانین ترمودینامیک به طور فریب آمیزی ساده به نظر می‌رسند، اما رسیدن به نتایج آن‌ها کمی سخت است. قانون اول ترمودینامیک بیان می‌کند که اگر گرما به عنوان نوعی از انرژی شناخته شود، انرژی کل سیستم و محیط اطراف آن…

۹ راه برای بازگرداندن انرژی‌تان

شما به همان اندازه پیر می شوید که احساس پیری می کنید. احساس خستگی یکی از شکایت های رایج افراد ،مخصوصا بعد از میان سالی است .خوشبختانه ،راههای ساده ی زیادی برای افزایش انرژی و حتی کند کردن روند پیری وجود…