دکتر مجازی - انفارکتوس

حمله قلبی خاموش

بیشتر از ۵۰ درصد حملات قلبی با هیچ‌گونه نشانه‌ای همراه نمی‌باشند. با این حال این موضوع ارتباطی با خطر این حملات نداشته و این حملات به میزان انواعِ همراه با نشانه‌ی حملات قلبی خطرناک و کشنده می‌باشند.