دکتر مجازی - برنامه‌ریزی

چگونه کارآمدتر باشیم؟

الگوی زیر برای بسیاری از ما آشنا است: تا زمانی که حس آمادگی نکنیم، کاری را آغاز نمی‌کنیم و حتی پس از شروع کردن آن، به محض آن‌که ذره‌ای احساس خستگی کنیم، کار کنار می‌گذاریم و خود را به خاطر…

کار با پشتکار به جای خستگی

کار با پشتکار به جای خستگی آیا می‌توانید ۱۳۰ ساعت کار در هفته را تصور کنید ؟ خانم Mayer توانسته است این کار را انجام دهد. او حجم زیاد کار کردن را کلیدی برای موفقیت می‌داند. مایر همچنین عقیده دارد…

بهتر زندگی کنیم: ۱۳ راه برای مراقبت روزانه از خود

ساعت ۷:۳۰ صبح و هشدار موبایل شما داد و فریاد می‌کند. با چشم‌های لوچ خودتان را به گوشی می‌رسانید تا ساکت‌اش کنید. بی‌درنگ به رخت خواب خود باز می‌گردید بار دیگر چشمان خود را باز می‌کنید و متوجه می‌شوید هشدار موبایل…