دکتر مجازی - بیماری‌های قلبی

پزشکان در مورد خطرات قلبی ناشی از برخی درمان‌های سرطان پستان هشدار می‌دهند

آیا می‌خواهید زندگی خود را نجات دهید اما به قلب خود آسیب برسانید؟ کارشناسان بهداشتی هشدار می‌دهند؛ زیرا عوارض جانبی بالقوه تعداد زیادی از درمان‌های سرطان پستان آشکار شده‌است.