دکتر مجازی - تتراسپانین

اکنون همه‌ی پنج مولکولی را که در دیابت نوع یک آسیب می‌بینند می‌شناسیم!

پس از ۲۰ سال تحقیق، دانشمندان بالاخره پنجمین و آخرین مولکولی را که سیستم ایمنی در دیابت نوع یک به آن حمله می‌کند شناسایی کردند که این کشف پازل را تکمیل کرده و امید را برای یافتن درمان بیشتر می‌کند.