دکتر مجازی - تست سرطان

اصول غربالگری سرطان

از جمله کارایی غربالگری در موضوع سرطان‌هاست. با تمام منافعی که از غربالگری انتظار داریم ولی باید این را هم در نظر داشت که غربالگری خطرات مخصوص خود را نیز دارد.

تشخیص سرطان مری چند سال زودتر از ابتلا

دانشمندان در حال کار روی روشی برای تشخیص زودهنگام سرطانی هستند که از قضا تشخیص آن نیز سخت است. تیم‌های تحقیقاتی از دانشگاه سوانسی و مؤسسه‌ی کمبریج مستقلاً بر روی تکنیک‌هایی تشخیصی برای سرطان مری فعالیت می‌کنند. تشخیص زودهنگام می‌تواند جان…