دکتر مجازی - تعریق شبانه

اندوکاردیت (عفونت لایه‌ی داخلی قلب)

خلاصه اندوکاردیت به عفونت لایه‌ی داخلی قلب (اندوکارد) اطلاق می‌شود. اندوکاردیت عموما هنگامی رخ‌ می‌دهد که باکتری‌ها یا سایر میکروب‌ها از بخشی از بدن شما، برای مثال از دهان، از طریق جریان خوش منتشر شده و به قسمت‌های آسیب دیده…

تعریق شبانه

تعریف تعریق شبانه به مراحلی از شب اطلاق می‌گردد که میزان تعریق ممکن است لباس‌ها و تخت‌خواب‌تان را خیس نماید. تعریق شبانه در ارتباط با برخی از علل زمینه‌ای می‌باشند. ممکن است در برخی موارد فرد پس از تعریق شدید…