دکتر مجازی - تغییرات زمان

تغییرات ساعت تابستانی چه تأثیری روی سلامتی دارد؟

تعداد زیادی از کشور‌های جهان بنا بر نظر کارشناسان اقتصاد خود برای بهینه‌سازی مصرف انرژی و سایر عوامل اقدام به تغییر ساعت رسمی کشور خود می‌نمایند. اما یافته‌های اخیر پژوهشگران نشان از مناسب بودن این تغییرات برای بدن انسان نیز…