دکتر مجازی - تغییر جنسیت

زنی تغییر جنسیت یافته برای اولین بار قادر به شیردهی به فرزندش شد

زن تغییر جنسیت یافته ۳۰ ساله برای اولین بار به طور رسمی به کودک خود شیر داد. یک رژیم آزمایشی درمانی سه و نیم ماهه که شامل هورمون‌ها، داروی تهوع و محرک پستان، زنی را قادر ساخت تا ۲۲۷ گرم…