دکتر مجازی - تیپ‌های شخصیتی

با ۱۰ اختلال شایع شخصیتی آشنا شویم!

منظور از اختلالات شخصیتی نوعی اختلالات ذهنی است که مدیریت احساسات، روابط و رفتار را در افراد تحت تاثیر قرار می‌دهد. اختلالات شخصیتی در ۴۰ تا ۶۰ درصد موارد قابل تشخیص بوده و با مجموعه‌ای از الگوهای رفتاری شناخته می‌شوند.…