دکتر مجازی - ثبت فعالیت مغز

کوچک‌ترین سوزن جهان؛ آیا مغز می‌تواند آن را حس کند؟!

محققان سوزن-الکترودی در ابعاد ۵ میکرون طراحی کرده‌اند که روی بخش‌های مسدودکننده‌ای mm1 در ۱mm قرار می‌گیرد. این الکترود‌های کوچک شاید به حل مشکلات و کشف رازهای مغز کمک زیادی کرده و ساخت دستگاه واسط مغزی را تسهیل نماید.