دکتر مجازی - جوان سازی

اکسیر جوانی در خون!

شاید دور از واقعیت به نظر برسد، اما محققین شواهدی مبنی بر اینکه تزریق خون افراد جوان به موجودات مسن، موجب بازگشت قدرت های جوانی به آنها می‌شود یافته‌اند؛ حتی اگر این موجودات انسان نباشند!