دکتر مجازی - خارج کردن آب از گوش

شش راه آسان برای خارج‌کردن آب به‌دام افتاده در گوش

آب به‌طور معمول پس از شناکردن در گوش‌ها به‌دام می‌افتد اما برخی شرایط دیگر نیز سبب ایجاد این شرایط می‌شود. این آب به‌طور خودبه‌خودی از گوش‌ها جدا می‌شود؛ درصورتی که جدا نشود، نوعی از عفونت با نام گوش شناگران ایجاد…