دکتر مجازی - خاطرات

مغز ما هم ممکن است دارای ” سلول‌ های زمان ” باشد

مانند موش‌ها، مغز شما هم ممکن است دارای ” سلول‌ های زمان ” باشد که به شکل‌گیری خاطرات بلند مدت کمک می‌کند. مغز هنگام پردازش خاطرات بلندمدت زمان را چگونه نشان می‌دهد؟ خلاصه: یک مطالعه جدید یک گام مهم در…

تصور نتیجه‌ی مثبت برای یک رویداد، خاطرات متعاقب آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد

با توجه به یافته‌های منتشر شده در Science Psychology، ژورنال انجمن علوم روان‌شناسی، اگر شما تصور کنید که یک رویداد در آینده به خوبی پیش خواهد رفت، می‌توانید پس از اتفاق افتادن آن را به طور مثبت‌تری به یاد بیاورید.