دکتر مجازی - خوابگردی

خوابگردی چیست؟

میزان بروز خوابگردی در کودکان و نوجوانان نسبت به بزرگسالان بیشتر است. بسیاری از والدین با آگاهی نسبت به این موضوع که فرزندشان درگیر خوابگردی شده، بسیار نگران و مضطرب می شوند اما در حقیقت جای نگرانی ندارد زیرا فرزندشان…