دکتر مجازی - دارو و بیماری

محققان درمان های جدیدی برای ملانوم پیدا کردند

محققان دانشکده پزشکی در دانشگاه پنسیلوانیا یک هدف درمان جدید برای درمان ملانوم را شناسایی کرده اند. سال ها بود که محققان درمان بهتر سرطان ملانوم را با سابقه ی بارداری در زنان مرتبط می دانستند. در حال حاضر، یک…

راه های جدید برای مبارزه با HIV و سل در کنفرانس جدید ایدز

بعضی افراد به طور طبیعی عفونت HIV را بهتر از دیگران اداره می کنند، اما تنها دو توضیح ژنتیکی روشن وجود دارد. در حال حاضر، یک مطالعه جدید که در اینجا در کنفرانس رتروویروس ها و عفونت های آن ها…