دکتر مجازی - درمان بیماری‌های عصبی

تاثیر آوونکس بر سایر سیستم‌های بدن

این دارو در حددود 20سال پیش در ایالت متحده مجوز استفاده گرفته و از آن پس، به عنوان شیوه‌ی درمانی برای جلوگیری از پیشرفت MS استفاده می‌شود. شیوه‌ی مصرف آن نیز، به‌صورت تزریق هفتگی درون عضله است. آوونکس می‌تواند عوارض…