دکتر مجازی - درمان دیابت نوع 2

آیا کلم بروکلی در درمان دیابت نوع ۲ موثر است؟

محققان میگویند سولفورافان موجود در جوانۀ کلم بروکلی و سایر سبزیجات میتواند در درمان دیابت نوع ۲ موثر باشد. با توجه به نتایج حاصل از مطالعه‌ای جدید، درمان جدید موثر دیابت نوع ۲ میتواند در یخچال شما باشد.