دکتر مجازی - درمان فشار خون بالا

درمان دارویی فشار خون بالا

انواع مختلفی درمان دارویی برای درمان فشار خون بالا وجود دارد. این درمان به شیوه عمل آن‌ها در زیر طبقه‌بندی شده‌‌اند: مهارکننده آنزیم تبدیل‌کننده آنژیوتانسین(ACE inhibitors)؛ این دارو می‌تواند از تولید ترکیبی به نام آنژیوتانسین ۲ جلوگیری کند که موجب…

ساده‌ترین راه‌ها برای کاهش فشار خون!

فشار خون بالا به حالتی گفته می‌شود که خون فشاری بیش از حد معمول به دیواره‌های رگ وارد شود. چند راه وجود دارد که با اتخاذ آن‌ها می‌توانید فشار خونتان را پایین بیاورید. این راه‌ها درمورد سبک زندگی است و…