دکتر مجازی - دستگاه مینیون

برای اولین بار؛ توالی‌یابی DNA در فضا

برای اولین بار توالی یابی DNA با موفقیت در فضا انجام شد. Kate Rubins، فضانورد ناسا در طی این هفته موفق به انجام این آزمایش در ایستگاه فضایی بین‌الملل گشته است. او از یک دستگاه توالی‌یاب دی ان ای فشرده…