دکتر مجازی - دست

علت سردی دست چيست؟

داشتن دستانی سرد حتی زمانی که فرد در محیطی با برودت بالا قرار دارد عارضه‌ای شایع است. در حقیقت در برخی موقعیت‌ها این پدیده نوعی پاسخ فیزیولوژیک از سوی بدن برای تنظیم دمای بدن بوده و نباید به عنوان بیماری…