دکتر مجازی - دفرمیته بدشکلی استخوان

همه چیز درباره‌ی آرتریت روماتوئید

آرتریت روماتوئید یک بیماری خود ایمنی درازمدت و پیش‌رونده(تدریجی) است. این بیماری باعث التهاب، تورم و درد در مفاصل و بخش‌های دیگر بدن می‌شود. آرتریت روماتوئید(RA) به طور معمول ابتدا دست‌ها و پاها را درگیر می‌کند اما در مفاصل دیگر…