دکتر مجازی - راهکار مقاومت آنتی‌بیوتیکی

استراتژی جدیدی که می‌تواند کلید غلبه بر مقاومت آنتی‌بیوتیکی باشد!

مقاومت نسبت به آنتی‌بیوتیک یکی از موضوعات بسیار مهم و نادیده گرفته‌شده در قرن ۲۱ است. تعدادی از دانشمندان آن را هم‌سطح با تغییرات آب و هوایی قرار می‌دهند. در یک گزارش ارئه شده در سال ۲۰۱۴، اعلام شده بود…

مقاومت آنتی‌بیوتیکی به اندازه‌ی تغییرات آب‌وهوایی خطرناک است!

مقاومت آنتی‌بیوتیکی یکی از بزرگ‌ترین مسائل و مشکلات مهم قرن بیست یکم است که ناچیز شمرده شده و برخی از دانشمندان آن را هم‌اندازه‌ی تغییرات آب‌وهوایی مهم و خطرناک دانسته و در گزارش سال ۲۰۱۴ پیشنهاد کرده‌اند که عمل نکردن…