دکتر مجازی - رباط

درمان پارگی رباط

رباط‌ها، استخوان را به استخوان وصل می‌کنند و زیر تاندون ها قرار دارند. رباط‌ها باعث می‌شوند مفاصل در‌ چندین جهت حرکت کند. برای مثال رباط ها در مفصل لگن باعث می‌شوند مفصل در تمامی جهات جابجا شود. در مجموع نحوه حرکات…

همه چیز درباره مفصل‌ها

مفاصل یکی از حساس‌ترین و مهم‌ترین بخش‌های بدن هستند. آسیب دیدگی مفاصل یکی از شایع ترین آسیب دیدگی‌های آناتومیک است. طبق تخمین ها حدود چهل درصد مراجعه کنندگان به متخصصین ارتوپد مشکلات مفصلی دارند. حال به بررسی تک تک اجزای مفصل…