دکتر مجازی - رشد جنین

تصفیه‌کننده‌های هوا می‌توانند رشد جنین را افزایش دهند

تحقیقات نشان می‌دهد که تصفیه‌کننده‌های هوا می‌توانند رشد جنین را افزایش دهند. مطالعه‌ جدید صورت گرفته توسط محققان علوم بهداشتی SFU، پرابجت بارن و رایان آلن اشکار کرده است که در صورت استفاده زنان باردار از دستگاه تصفیه هوا قابل…