دکتر مجازی - رفتار اجتماعی

رفتار درمانی چیست و بر چه اصولی پا برجاست؟

رفتار درمانی ریشه در اصول رفتارگرایی دارد؛ مکتب فکری که در آن معتقدند رفتار ما تحت تاثیراتی است که از محیط پیرامون خود می‌گیریم. تکنیک های مورد استفاده در این نوع درمان بر اساس تئوری های شرطی سازی کلاسیک و…

محبت به دیگران، راز داشتن عمری طولانی

در کنار عواملی مانند داشتن رژیم غذایی مناسب، فعالیت فیزیکی مداوم و مثبت‌نگری، سعی در داشتن یک سیستم عاطفی قدرتمند، منجر به افزایش طول عمر می‌شود. مطابق بر تحقیق جدیدی انجام گرفته در دانشگاه Basel سوییس، نه فقط دریافت حمایت…