دکتر مجازی - رمزگشایی مغز

مطالعه جدید از رمزگشایی زبان مغز حکایت دارد

در کابوس‌آبادی که جورج اورول در کتاب ۱۹۸۴ به تصویر کشیده است، دولت اقیانوسیه با محدود ساختن زبان سعی در کنترل افکار دارد. چنانچه شخصیت “syme” در این کتاب توضیح می‌دهد: “نمی‌بینید تمامی هدف زبان جدید محدود ساختن محدوده‌ی تفکر…

ذهن خوانی با رمزگشایی مغز

محققان نشان داده‌اند، آنچه که مغز انسان می‌بیند با استفاده از هوش مصنوعی میتوان رمزگشایی کرد. تفسیر اسکن‌های fMRI افرادی که ویدئو تماشا می‌کنند، نوعی تکنولوژی ذهن‌ خوانی است.