دکتر مجازی - ریتم سیرکادین

ریتم‌های شبانه‌روزی؛ Jet Lag

پرواز زدگی پرواز زدگی (Jet lag) حالتی است که در آن تنظیم خواب فرد پس از پروازی طولانی و به علت اختلاف ساعت مبدأ با مقصد پرواز به هم می‌ریزد. Jet lag یا تاثیر ناشی از سفر طولانی مدت می‌تواند اثر…