دکتر مجازی - ریتم های شبانه روزی

چگونه نورهای روشن می توانند در به هوش آمدن بیماران از کما نقش داشته باشند؟

آیا تاباندن نورهای روشن به بیمارانی که در کما هستند می‌تواند با تقویت ریتم‌های طبیعی شبانه‌ روزی، کمک کند که آنان به هوش آیند؟ بر اساس پژوهشی که در اتریش انجام شده پاسخ این سؤال مثبت است.

چگونه بیدار ماندن در طول شب بر باروری شما اثر منفی می‌گذارد؟

طبق تحقیقی جدید، زنانی که میخواهند باردار شوند و یا در انتظار بچه هستند باید در طول شب از روشنایی اجتناب کنند. دکتر راسل ریتر میگوید: تاریکی برای بهداشت باروری مطلوب در زنان و برای محافظت از جنین در حال…