دکتر مجازی - ریش

آیا ریش باعث افزایش جذابیت در مردان می‌شود؟

تحقیقات نشان می‌دهند زنان برای روابط کوتاه مدت مردان بدون ریش ولی برای روابط طولانی‌مدت مردانی با ریش بلند را ترجیح می‌دهند. چیزی که مردان را برای زنان جذاب می‌کند سوالی است که سال‌ها محققان در پی یافتن جواب برای…