دکتر مجازی - سایکوزیس

سایکوزیس؛ ارتباط با آنتی‌بادی‌های تورم مغز

برای نخستین بار محققان پی برده‌اند برخی بیماران در مراحل اولیه‌ی سایکوزیس، نوعی آنتی‌بادی خاص در خون خود دارند. این آنتی‌بادی‌‌ها مشابه آنتی‌بادی‌هایی هستند که در تورم یا التهاب مغز ظاهر می‌شوند. این اکتشاف سبب ایجاد سوال می‌شود: آیا حذف…