دکتر مجازی - سلامت استخوان

روزانه ١ دقيقه دويدن از سلامت استخوان‌هاى زنان حفاظت مى‌كند

یک تمرین کوتاه و متوسط ​​برای زنان قبل از یائسگی یا کوتاه مدت و آرام برای زنان یائسه، با سلامت بهتر استخوان ها مرتبط است. تحقيقات جديد انجام گرفته در دانشگاه هاى اكستر و لستر در انگلستان، بيان كرد كه…

چرا به پوکی استخوان مبتلا می‌شویم؟!

استخوان‌های سالم برای یک عمر سلامت استخوان در طول زندگی، به خصوص برای زنان که بیش‌تر از مردان در معرض پوکی استخوان هستند، اهمیت ویژه‌ای دارد. پس باید در مورد چیزهایی که استخوان‌هایمان را قوی می‌کنند آگاه شویم. استخوان‌هایتان بیش‌تر…