دکتر مجازی - سلامت جنین

نقش نوسانات خلقی مادر بر سلامت جنین

افسردگی در هنگام بارداری ممکن‌است با بسیاری از مشکلات و نقص‌های کودکان در هنگام تولد مرتبط باشد؛ درحالت کلی، تغییرات روحی مادر و وضعیت روانی وی تاثیر بسیاری بر سلامت جنین دارند. در ادامه به بررسی این موضوع می‌پردازیم.