دکتر مجازی - سلول بنیادی چندتوانه القایی

شاید سفر در زمان، حداقل در دنیای سلول‌ها امکان‌پذیر باشد

برای اولین بار دانشمندان از برنامه‌ریزی مجدد سلول‌ها برای معکوس کردن فرآیند پیری در حیوانات زنده استفاده کرده‌اند. در این طرح موش‌هایی با پیری زودرس که به چشمه‌ی حیات دسترسی پیدا کردند، طول عمرشان ۳۰% بیشتر از انواع کنترل شده…