دکتر مجازی - سکته‌ی مغزی

بیماری‌هایی که نمی‌توانید باور کنید حقیقی هستند!

سندروم گرگینه (Werewolf Syndrome) رشد بیش‌از اندازه‌ی مو در سراسر بدن، به استثنای کف دست‌ها و پاها شکل مثلثی صورت بینی گرد بزرگ ‌شدن لثه‌ها فقدان یا نقص دندان سندروم گرگینه، یک صفت غالب است؛ بدین معنا که درصورتی که یکی…