دکتر مجازی - سیستم ترمودینامیکی

دستاوردهای عظیم(۵۰): قانون اول ترمودینامیک و انرژی

قوانین ترمودینامیک به طور فریب آمیزی ساده به نظر می‌رسند، اما رسیدن به نتایج آن‌ها کمی سخت است. قانون اول ترمودینامیک بیان می‌کند که اگر گرما به عنوان نوعی از انرژی شناخته شود، انرژی کل سیستم و محیط اطراف آن…